Новини публікуються мовою оригіналу

Головне управління ДФС у Запорізькій області в листі від 09.06.2016 р. № 1917/10/08-01-12-03-11 розглянуло питання щодо оподаткування операцій позики.

Згідно зі ст. 1046 Цивільного кодексу України, за договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти чи інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов’язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку саму кількість речей того ж роду та такої ж якості.

Нагадаємо: згідно з пп. 134.1.1 ПКУ, об’єктом обкладення податку на прибуток є прибуток, який визначається шляхом коригування фінрезультату до оподаткування, визначеного відповідно до П(С)БО чи МСФЗ, на різниці, передбачені р. III ПКУ.

Так, р. III ПКУ не передбачено коригування фінрезультату до оподаткування на різниці по операціях із надання грошової позики. Отже, такі операції відображаються згідно з правилами бухгалтерського обліку під час формування фінрезультату.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»