Новини публікуються мовою оригіналу

Судова палата в цивільних справах ВСУ в постанові від 08.06.2016 р. у справі № 6-330цс16 дійшла висновку, що з урахуванням ст. 18 Закону України «Про захист прав споживачів» від 12.05.1991 р. № 1023-XII умови договору кваліфікуються як несправедливі, якщо вони:

  • по-перше, порушують принцип добросовісності;
  • по-друге, призводять до істотного дисбалансу договірних прав й обов’язків сторін;
  • по-третє, завдають шкоди споживачеві.
Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»