КМУ ухвалив Порядок розрахунку та застосування ринкового діапазону цін і ринкового діапазону рентабельності для цілей трансфертного ціноутворення. Так, для визначення ринкового діапазону цін можна застосовувати такі методи:

  • метод вибірки цін зіставних операцій;
  • метод порівняльної неконтрольованої ціни (аналогів продажу).

Для визначення ринкового діапазону рентабельності визначається вибірка показників рентабельності зіставних операцій, впорядкована за зростанням. Кожному значенню вибірки, починаючи з мінімального, присвоюється порядковий номер. Якщо вибірка містить два й більше однакових значень, у неї включаються всі такі значення. У вибірку не включається показник рентабельності контрольованої операції.

З метою забезпечення достовірності значень вибірки цін та вибірки показників рентабельності зіставних операцій платники податків і Міндоходів здійснюють коригування комерційних та/або фінансових умов та/або результатів таких операцій на підставі результатів аналізу їх елементів.

Методичні рекомендації щодо порядку та особливостей застосування ринкового діапазону цін та ринкового діапазону рентабельності для кожного з методів визначення ціни у контрольованих операціях розробляються Міндоходів.

Постанова КМУ «Про затвердження Порядку розрахунку та застосування ринкового діапазону цін і ринкового діапазону рентабельності для цілей трансфертного ціноутворення» від 17.10.2013 р. № 763.

Постанова набирає чинності з дня офіційного опублікування.
Станом на 24.10.2013 р. не опублікована

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»