Новини публікуються мовою оригіналу

Фонд державного майна України в листі від 25.04.2016 р. № 10-51-7676 доводить до відома та наголошує на необхідності обов’язкової сплати до держбюджету нарахованих на корпоративні права держави дивідендів і дотримання строків їх сплати.

Нагадаємо: відповідно до вимог абз. 1 ч. 5 ст. 11 Закону України «Про управління об’єктами державної власності» від 21.09.2006 р. № 185-V (далі — Закон № 185), господарська організація, у статутному капіталі якої є корпоративні права держави, за підсумками календарного року зобов’язана спрямувати частину чистого прибутку на виплату дивідендів.

Відповідно до вимог абз. 6 ч. 5 ст. 11 Закону № 185, господарські товариства, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) яких знаходяться в статутних капіталах господарських товариств, частка держави в яких становить 100%, сплачують дивіденди безпосередньо до Держбюджету України в строк не пізніше 1 липня року, що настає за звітним, у розмірі базових нормативів відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів, але не менше 30%, пропорційно розміру державної частки (акцій, паїв) у статутних капіталах господарських товариств, акціонером яких є держава та володіє в них контрольним пакетом акцій.

Дивіденди на державну частку мають бути сплачені до загального фонду Держбюджету України, доходної статті бюджетної класифікації «Дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність», за кодом класифікації доходів бюджету «21010500», на відповідний рахунок з обліку надходжень до держбюджету, відкритий в органах Державної казначейської служби за місцем знаходження платника.

Зазначимо: відповідно до абз. 7 ч. 5 ст. 11 Закону № 185, на суму дивідендів на державну частку, несвоєчасно сплачених таким господарським товариством центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері економічного розвитку, нараховується пеня, яка сплачується до загального фонду Держбюджету України з розрахунку подвійної облікової ставки НБУ від суми недоплати, розрахованої за кожен день прострочення платежу, починаючи з наступного дня після настання строку платежу та по день сплати включно.

Крім того, у разі невиплати господарським товариством до 1 липня 2016 року дивідендів за результатами його фінансово-господарської діяльності в 2015 році суб’єктом управління корпоративними правами держави буде вжито заходів для розірвання контракту з керівником такого товариства.

Після сплати дивідендів, нарахованих на державну частку в статутному капіталі господарського товариства, Фонд державного майна просить одразу надіслати факсом або на електронну адресу копію платіжного доручення (із наступним підтвердженням в паперовому вигляді) до Департаменту управління корпоративними правами держави Фонд державного майна (тел./факс: (044) 200-35-04 cnechetaylo@spfii.gov.ua).

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»