Новини публікуються мовою оригіналу

ДФСУ в листі від 25.05.2016 р. № 11353/6/99-99-15-03-02-15 розглянула питання щодо можливості зарахування в поточній декларації з ПДВ суми від’ємного значення в рахунок сплати грошових зобов’язань із податку на прибуток приватних підприємств, які виникнуть у платника протягом майбутніх податкових періодів.

ПКУ чітко визначено: від’ємне значення ПДВ, розраховане платником за результатами звітного (податкового) періоду, за заявою платника може бути задеклароване в частині, що не перевищує суми, обчисленої відповідно до п. 2001.3 ПКУ на момент отримання контролюючим органом податкової декларації, до бюджетного відшкодування:

  • на поточний рахунок платника податку;
  • у рахунок сплати грошових зобов’язань або погашення податкового боргу такого платника податку з інших платежів, що сплачуються до держбюджету.

Таким чином, за відсутності в платника податку на дату подання ним податкової звітності з ПДВ податкового боргу із цього податку такий платник має право задекларувати суму від’ємного значення ПДВ, сформовану за результатами цієї податкової звітності, до бюджетного відшкодування в рахунок сплати грошових зобов’язань такого платника податку з інших платежів, що сплачуються до Держбюджету України, зокрема в рахунок сплати грошових зобов’язань із податку на прибуток приватних підприємств, які виникнуть у платника протягом майбутніх податкових періодів.

Платники ПДВ, які мають право на бюджетне відшкодування та подали заяву про повернення суми бюджетного відшкодування, отримують таке бюджетне відшкодування в разі узгодження контролюючим органом заявленої суми бюджетного відшкодування за результатами камеральної перевірки, а у випадках, визначених п. 200.11 ПКУ, — за результатами документальної перевірки.

Відповідно до п. 200.12 ПКУ, контролюючий орган зобов’язаний протягом 5-ти робочих днів після закінчення перевірки:

  • або подати органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, висновок із зазначенням суми, що підлягає відшкодуванню з бюджету,
  • або за заявою платника податку до відповідного контролюючого органу зарахувати таку суму в рахунок сплати грошових зобов’язань чи погашення податкового боргу такого платника податку з інших платежів, що сплачуються до Держбюджету України.

За наявності в платника податку податкового боргу бюджетному відшкодуванню підлягає заявлена сума ПДВ, зменшена на суму такого податкового боргу.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»