Такий висновок можна зробити з норм, які вносяться до ПКУ ухваленим Верховною Радою Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо обліку та реєстрації платників податків» (законопроект № 2054). Документ після його підписання Президентом України набере чинності з 1 січня 2014 року.

Передбачається встановити норму, згідно з якою за передбачені п. 119.2 ПКУ порушення (неподання, подання з порушенням установлених строків, подання не в повному обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку) штрафи не застосовуються у випадках, коли недостовірні відомості або помилки в податковій звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку виникли у зв’язку з виконанням податковим агентом вимог п. 169.4 ПКУ та були виправлені відповідно до вимог ст.50 ПКУ.

Аналогічно за порушення, установлені п. 127.1 ПКУ (ненарахування, неутримання та/або несплата (неперерахування) податків платником податків, у тому числі податковим агентом, до або під час виплати доходу на користь іншого платника податків), штрафи не застосовуються, коли ненарахування, неутримання та/або несплата (неперерахування) податку на доходи фізичних осіб самостійно виявляється податковим агентом під час проведення перерахунку цього податку, передбаченого п.169.4 ПКУ, та виправляється в наступних податкових періодах протягом податкового (звітного) року згідно з нормами ПКУ.

Читайте також: «Виправлення помилок у формі № 1ДФ».

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»