Новини публікуються мовою оригіналу

ДФСУ в листі від 25.05.2016 р. № 11349/6/99-99-15-03-02-15 розглянула питання щодо порядку уточнення показників податкової звітності з ПДВ.

Зокрема, контролери повідомляють: у разі уточнення платником у 2016 році показників податкової звітності з ПДВ за липень 2015 року в частині збільшення від’ємного значення ПДВ, що підлягало включенню до складу податкового кредиту в декларації за липень 2015 року, результати такого уточнення підлягають відображенню в податковій звітності з ПДВ за формою, чинною на час подання уточнюючого розрахунку, згідно з правилами, визначеними р. VI Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом Мінфіну від 28.01.2016 р. № 21 (далі Порядок № 21), зокрема п.п. 5 та 6 згаданого розділу.

Так, п. 5 р. VI Порядку № 21 передбачено: у разі виправлення значення рядка 21 декларації з ПДВ, яке в майбутніх звітних періодах не вплинуло на значення рядка 18 або рядка 20.2, уточнюючий розрахунок подається за один звітний період, у якому вносяться відповідні зміни. Такий уточнюючий розрахунок може бути поданий у спосіб, визначений в абз. 4 п. 50.1 ПКУ. Значення графи 6 рядка 21 уточнюючого розрахунку (як збільшення, так і зменшення) ураховується в рядку 16.2 декларації за звітний період, у якому подано такий уточнюючий розрахунок.

У разі виправлення значення рядка 21 декларації, яке в майбутніх періодах упливатиме на значення рядка 18 або рядка 20.2, уточнюючий розрахунок подається за кожен звітний період, у якому значення рядка 21 декларації впливало на значення рядка 18 або рядка 20.2 (п. 6 р. VІ Порядку № 21).

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»