Новини публікуються мовою оригіналу

НБУ в листі від 08.06.2016 р. № 25-0004/48670 повідомив: із метою запобігання використанню вповноваженого банку для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення вимоги листа від 29.01.2016 р. № 25-0005/8349 застосовуються також до фінансової операції незалежно від суми, на яку вона здійснюється (має намір здійснюватися), із купівлі/перерахування іноземної валюти з метою виплати дивідендів іноземному інвестору (далі — фінансова операція).

Пакет документів, що є підставою для здійснення (наміру здійснення) такої фінансової операції, має містити також документи, що додатково подаються клієнтом до банку та/або готуються банком (перелік документів не є вичерпним), зокрема:

  • фінансову звітність клієнта — юридичної особи;
  • довідку про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи);
  • інформацію/документи щодо структури власності, кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) контрагентів фінансової операції, які володіють 10 і більше відсотками статутного капіталу;
  • інформацію/документи, що підтверджує(ють) наявність економічної доцільності (сенсу) такої фінансової операції та відсутність підозри.
Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»