Новини публікуються мовою оригіналу

Обов'язкова наявність акта розслідування нещасного випадку невиробничого характеру в разі призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності внаслідок травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві, чинним законодавством не передбачена. На цьому наголошує ФСС з ТВП у листі від 07.06.2016 р. № 2.4-46-920.

За потреби комісія із соціального страхування організації самотужки з’ясовує обставини та причини нещасного випадку, що стався із працівником, та приймає рішення про призначення чи відмову в призначенні допомоги по тимчасовій непрацездатності, що фіксується в протоколі засідання комісії. При цьому акт за формою НТ, відповідно до Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру, затвердженого постановою КМУ від 22.03.2001 р. № 270, комісія не складає, оскільки це не в її компетенції.

У разі виникнення питань щодо призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності у зв’язку з травмою, не пов'язаною з виконанням трудових обов'язків, за вимогою працівників Фонду, які здійснюють перевірку, комісією із соціального страхування надається протокол засідання комісії щодо прийняття такого рішення, інші матеріали розслідування, проведеного комісією із соціального страхування, або ж акт за формою НТ у разі, якщо його було складено.

За умови визнання нещасного випадку таким, що не пов'язаний із виробництвом, страхувальником складається акт за формою Н-5 або акт за формою НТ, які комісія із соціального страхування підприємства бере до уваги під час прийняття рішення про призначення матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»