Новини публікуються мовою оригіналу

НБУ продовжує поступово лібералізувати адміністративні обмеження, запроваджені в 2014–2015 рр. для стабілізації ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках. Із цією метою Правління НБУ затвердило постанову «Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України» від 07.06.2016 р. № 342.

1. Зменшено норму обов’язкового продажу надходжень в Україну в іноземній валюті на користь юридичних осіб із 75% до 65%.

2. Підвищено максимальну суму продажу готівкової іноземної валюти й банківських металів із 6 тис. до 12 тис. грн в еквіваленті. Окрім того, обмеження щодо суми операції з продажу банківських металів не поширюватиметься на монети, вироблені з дорогоцінних металів (у т.ч. інвестиційні монети України).

3. Клієнти банків можуть знімати з рахунків готівку в іноземній валюті й банківських металах на суму до 100 тис. грн на добу, замість 50 тис. грн на добу. Також цілком знято обмеження на обсяг видачі готівки в національній валюті, яке досі становило 500 тис. грн на добу.

4. Прийнято рішення дозволити репатріацію дивідендів, нарахованих іноземним інвесторам за 2014–2015 рр.

Повернути такі дивіденди за кордон зможуть емітенти корпоративних прав й акцій, за якими виплачуються дивіденди, або депозитарна установа, що обслуговує рахунок у цінних паперах іноземного інвестора, або безпосередньо іноземний інвестор. Для повернення за кордон дивідендів одна особа може обрати лише один уповноважений банк. Порядок зміни вповноваженого банку, що обслуговує ці операції, аналогічний до порядку, що передбачений для операцій з імпорту товарів.

Для нівелювання впливу репатріації дивідендів на стан валютного ринку встановлено граничну суму дивідендів, яку дозволяється повертати за кордон. Протягом календарного місяця особа може повернути за кордон дивіденди лише в межах загальної суми, що не перевищує більшого з двох наступних граничних значень — 1 млн дол. США (в еквіваленті) або 10% від загального обсягу дивідендів, що підлягають/підлягали поверненню за кордон такою особою. Якщо ці 10% становлять понад 5 млн дол. США (в еквіваленті), то максимальна сума репатріації дивідендів протягом календарного місяця не може перевищувати 5 млн дол. США (в еквіваленті).

Надалі НБУ має на меті дозволити репатріацію дивідендів за попередні роки до 2014 року, а також за 2016 рік.

Окреслені валютні послаблення, окрім змін щодо репатріації дивідендів, набувають чинності 09 червня 2016 року і діють до 14 вересня 2016 року включно.

Норми щодо репатріації дивідендів набирають чинності 13 червня 2016 року.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»