Новини публікуються мовою оригіналу

ДФСУ в листі від 31.05.2016 р. № 11819/6/99-99-15-02-02-15 роз’яснила: якщо виробник сільськогосподарської продукції, який із 01.01.2016 р. перейшов зі сплати єдиного податку групи 4 на загальну систему оподаткування, отримав за підсумками попереднього звітного (податкового) року дохід від продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва в розмірі не менш як 50% загальної суми доходу, то такий сільськогосподарський товаровиробник може для цілей обкладення податком на прибуток використовувати річний податковий період, котрий розпочинається з 1 липня поточного звітного року й закінчується 30 червня наступного звітного року.

Такому платнику слід подати окремо Податкову декларацію з податку на прибуток підприємств, форма якої затверджена наказом Мінфіну від 20.10.2015 р. № 897 (далі — Декларація), за період із 01.01.2016 р. по 01.07.2016 р., а починаючи із 1 липня 2016 року можна застосовувати річний податковий період, який починається з 1 липня поточного звітного року й закінчується 30 червня наступного звітного року.

Крім того, із метою ідентифікації виробника сільськогосподарської продукції під час складання Декларації в полі 9 «Особливі відмітки» Декларації проставляється позначка щодо належності його до відповідної категорії. У випадку застосування виробником сільськогосподарської продукції податкового (звітного) періоду, який розпочинається з першого календарного дня податкового (звітного) періоду й закінчується останнім календарним днем податкового (звітного) періоду, тобто з 1 січня по 31 грудня звітного року, позначка в полі 9 «Особливі примітки» Декларації щодо належності до категорії виробника сільськогосподарської продукції не проставляється. При цьому порядок обчислення та сплати податку на прибуток здійснюється таким підприємством на загальних підставах.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»