Новини публікуються мовою оригіналу

ДФСУ в листі від 13.05.2016 р. № 10490/6/99-99-15-02-02-15 розглянула питання щодо врахування в зменшення податку на прибуток податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Так, платник податку на прибуток, який подає податкову декларацію за податковий (звітний) період — календарний квартал, півріччя, три квартали, рік, має право врахувати в зменшення податку на прибуток, що підлягає сплаті до бюджету за результатами такого звітного періоду, суму податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, нарахованого та сплаченого за такий звітний період. Платник податку, для якого податковий (звітний) період — рік, ураховує нараховану та сплачену суму податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у зменшення податку на прибуток за підсумками року.

Платник податку на прибуток, який у 2015 році сплачував авансові внески з податку на прибуток, ураховує нараховану та сплачену суму податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у зменшення податку на прибуток, нарахованого за 2015 рік, з урахуванням сплачених протягом 2015 року авансових внесків із податку на прибуток.

Своєю чергою, залишок суми такого податку, не врахований у зменшення податку на прибуток за 2015 рік, не переноситься на зменшення податку на прибуток наступних податкових (звітних) періодів.

Суми, що зменшують податок на прибуток, відображаються в додатку ЗП «Зменшення нарахованої суми податку» до декларації з податку на прибуток.

Для платників податку на прибуток, які протягом 2015 року не сплачували авансових внесків із податку на прибуток, рядок 16.1 додатка ЗП не заповнюється, а зменшення податку на прибуток відбувається шляхом відображення суми податку на нерухоме майно в рядку 16.2 додатка ЗП у сумі, що не перевищує суми нарахованого податку на прибуток (рядок 06 + рядок 08 + рядок 10 + рядок 12 + рядок 15 декларації).

Платники податку на прибуток, які згідно з п. 57.1 ПКУ та п. 9 підрозділу 4 р. XX ПКУ протягом 2015 року сплачували авансові внески з податку на прибуток, відображають їх у рядку 16.1 додатка ЗП. Урахування суми податку на нерухоме майно в зменшення податку на прибуток для таких платників розраховується як додатне значення нарахованого податку на прибуток мінус щомісячні авансові внески, відображені в рядку 16.1 додатка ЗП (не більш ніж позитивне значення ((рядок 06 + рядок 08 + рядок 10 + рядок 12 + рядок 15 декларації) - (рядок 16.1 додатка ЗП))). Указане обмеження передбачено п. 137.6 ПКУ.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»