Новини публікуються мовою оригіналу

Управління Держпраці в Кіровоградській області на своєму сайті розмістило роз’яснення щодо обчислення відпускних держслужбовцям після 1 травня 2016 року.

Пунктом 2 Порядку обчислення середньої заробiтної плати (далi — Порядок), затвердженого постановою КМУ вiд 08.02.1995 р. № 100, визначено:

«у разi змiни структури заробiтної плати з одночасним пiдвищенням посадових окладiв працiвникiв органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування вiдповiдно до актiв законодавства перiод до змiни структури заробiтної плати виключається з розрахункового перiоду».

Оскiльки з 1 травня 2016 року підвищено посадові оклади державним службовцям з одночасною змiною структури, то розрахунковим перiодом для проведення нарахувань виходячи із середньої заробiтної плати, передбачених п. 1 Порядку, буде перiод, починаючи із травня 2016 року.

У разi коли змiна структури заробiтної плати з одночасним пiдвищенням посадових окладiв працiвникiв органiв державної влади й органiв мiсцевого самоврядування вiдбулася в перiод, протягом якого за працiвником зберiгається середня заробiтна плата, а також коли заробiтна плата в розрахунковому перiодi не зберiгається, обчислення середньої заробiтної плати провадиться з урахуванням виплат, передбачених працiвниковi згiдно з умовами оплати працi, що встановленi пiсля пiдвищення посадових окладiв (п. 2 Порядку).

Приклади розрахунку середньої заробітної плати надавалися Мінпраці та Мінфіном у спільному листі від 04.04.2006 р. № 2300/0/14-06/13-15 і № 31-18040-02-5/6826 у зв’язку зі збільшенням посадових окладів і зміною структури заробітної плати з 01.01.2006 р.

 

Умовний приклад. Як необхiдно провести обчислення середньої заробiтної плати для виплати компенсацiї за невикористанi днi вiдпустки головному спецiалiсту мiнiстерства, якщо вона виплачувалася в сiчнi 2006 року?

 

Умовами оплати працi, визначеними згiдно з постановою КМУ вiд 09.03.2006 р. № 268, за посадою головного спецiалiста передбачено оклад 1100 грн, надбавки за ранг — 90 грн, за вислугу рокiв — 15% (179 грн), за високi досягнення в працi в розмiрi 30% (411 грн), та кошторисом передбачено кошти на виплату щомiсячної премiї в розмiрi 20% нарахованої заробiтної плати (356 грн).

Розрахункова заробiтна плата працiвника становитиме 2136 грн (1100 грн + 90 грн + 179 грн + 411 грн + 356 грн).

Середня заробiтна плата, виходячи з якої буде нарахована компенсацiя за невикористанi днi щорiчної вiдпустки:

  • 2136 грн х 12 мiсяцiв : 355 календарних днiв =  72,20 грн — середньоденна заробiтна плата;
  • 72,20 грн х 20 календарних днiв = 1444 грн — нарахована сума компенсацiї за невикористанi днi вiдпустки.

 

Умовний приклад. Як необхiдно провести обчислення середньої заробiтної плати для виплати допомоги на оздоровлення головному спецiалiсту мiнiстерства, якщо вона нараховувалася в сiчнi 2006 року?

 

Умовами оплати працi за посадою головного спецiалiста передбачено оклад 1100 грн, надбавки за ранг — 90 грн, за вислугу рокiв — 15% (179 грн), за високi досягнення в працi в розмiрi 30% (411 грн), і кошторисом передбачено кошти на виплату щомiсячної премiї в розмiрi 20% нарахованої заробiтної плати (356 грн).

Отже, сума нарахованої допомоги на оздоровлення становитиме:

1100 грн + 90 грн + 179 грн + 411 грн + 356 грн =  2136 грн.

 

Умовний приклад. Головному спецiалiсту мiнiстерства з 20 березня 2006 року надається щорiчна вiдпустка тривалiстю 30 календарних днiв.

 

Розрахунковим перiодом для обчислення середньої заробiтної плати згiдно з нормами п. 2 Порядку буде сiчень–лютий 2006 року.

Головним спецiалiстом була вiдпрацьована норма працi за сiчень i лютий i нарахована заробiтна плата в розмiрi 4306 грн.

Зважаючи на норми п.п. 2 та 7 Порядку, обчислення середньої заробiтної плати має проводитися в такий спосіб:

— 4306 грн : (31 кален. день - 2 св. днi + 28 кален. днiв) = 75,54 грн — середньоденна заробiтна плата;

— 75,54 грн х 30 кален. днiв = 2266,20 грн — нарахована сума середньої заробiтної плати за час щорiчної вiдпустки.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»