Новини публікуються мовою оригіналу

Головне управління ДФС у Запорізькій області в листі від 25.05.2016 р. № 1739/10/08-01-12-03-11 розглянуло питання щодо врахування сум витрат за договорами позички на транспортні засоби при визначенні об’єкта обкладення податком на прибуток.

Нагадаємо: об’єктом обкладення податком на прибуток є прибуток, який визначається шляхом коригування фінрезультату до оподаткування, визначеного відповідно до П(С)БО чи МСФЗ, на різниці, передбачені р. III ПКУ. Водночас платники податку, у яких річний бухгалтерський дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків) за останній рік не перевищує 20 млн грн, об’єкт оподаткування можуть визначати без коригування фінрезультату до оподаткування.

Так, у разі якщо платником не прийнято рішення щодо незастосування коригувань фінрезультату до оподаткування на всі різниці, під час здійснення операцій із поліпшення об’єкта позички такий платник збільшує фінрезультат до оподаткування на суму нарахованої амортизації створеного нового об’єкта підгрупи 2.7 класифікації основних засобів (затрат на поліпшення) відповідно до П(С)БО чи МСФЗ. При цьому такий платник зменшує фінрезультат на суму розрахованої амортизації витрат на поліпшення (ремонт) об’єкта позички, зарахованого як окремий об’єкт групи 9, відповідно до п. 138.3 ПКУ.

У разі якщо платником прийнято рішення щодо незастосування коригувань фінрезультату до оподаткування на всі різниці, витрати з поліпшення об’єкта позички враховуються при визначенні фінрезультату до оподаткування відповідно до вимог П(С)БО чи МСФЗ.

При цьому р. III ПКУ не передбачено коригування фінрезультату до оподаткування на різниці у вигляді витрат із підготовки об’єктів позички та поточних витрат із їх утримання та підтримання в належному стані (окрім витрат на поліпшення таких об’єктів).

Таким чином, незалежно від факту прийняття рішення щодо застосування/незастосування коригувань фінрезультату до оподаткування на всі різниці, витрати з підготовки об’єктів позички та поточних витрат із їх утримання та підтримання в належному стані (окрім витрат на поліпшення таких об’єктів), ураховуються для цілей визначення об’єкта обкладення податком на прибуток при розрахунку фінрезультату до оподаткування відповідно до П(С)БО чи МСФЗ.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»