Новини публікуються мовою оригіналу

ДФСУ в листі від 06.05.2016 р. № 10168/6/99-99-15-02-02-15 розглянула питання щодо податкового обліку амортизації малоцінних необоротних матеріальних активів (далі — МНМА).

На відміну від правил бухгалтерського обліку, у податковому обліку до МНМА належать активи вартістю не більш ніж 6000 грн і строком корисного використання не більш ніж рік (до 01.09.2015 р. — 2500 грн) (пп. 14.1.138 ПКУ).

З урахуванням п. 27 П(С)БО 7 амортизація МНМА та бібліотечних фондів може нараховуватися в першому місяці використання об’єкта в розмірі 50% його вартості, яка амортизується, та решта 50% вартості, яка амортизується, — у місяці їх вилучення з активів (списання з балансу) унаслідок невідповідності критеріям визнання активом або в першому місяці використання об’єкта 100% його вартості.

Таким чином, оскільки МНМА не належать до основних засобів, то різниці, які визначаються згідно зі ст. 138 ПКУ, за такими активами в платника податку на прибуток не виникають.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»