Новини публікуються мовою оригіналу

ДФСУ в листі від 04.05.2016 р. № 9975/6/99-99-15-02-02-15 розглянула питання щодо визначення доходу й обкладення податком на прибуток і ПДВ операцій у разі переходу зі спрощеної системи оподаткування на загальну систему оподаткування.

Визначення доходу й обкладення податком на прибуток. Із 2015 року об’єктом обкладення податком на прибуток є прибуток, який визначається шляхом коригування фінрезультату до оподаткування, визначеного відповідно до П(С)БО чи МСФЗ, на різниці, які виникають відповідно до положень р. III ПКУ (пп. 134.1.1 ПКУ).

Так, р. ІІІ і підрозділом 4 р. XX ПКУ не передбачено коригування фінрезультату до оподаткування по операціях, які здійснені в період перебування на спрощеній системі оподаткування.

Порядок реєстрації платником ПДВ. Якщо в особи, що переходить зі спрощеної системи оподаткування на загальну систему оподаткування, на дату такого переходу загальна сума від здійснення операцій із постачання товарів/послуг, що підлягають обкладенню ПДВ, протягом останніх 12-ти календарних місяців сукупно перевищувала 1 млн грн (у т.ч. включаючи період перебування на спрощеній системі оподаткування), така особа повинна не пізніше 10 числа першого календарного місяця, у якому здійснено перехід на загальну систему оподаткування, подати до контролюючого органу реєстраційну заяву платника ПДВ за формою № 1-ПДВ та, відповідно, зареєструватися як платник ПДВ.

При цьому будь-яка особа, котра підлягає обов’язковій реєстрації як платник ПДВ у випадках і порядку, передбачених ст. 183 ПКУ, та не подала до контролюючого органу реєстраційну заяву, несе відповідальність за ненарахування чи несплату ПДВ на рівні зареєстрованого платника ПДВ без права нарахування податкового кредиту й отримання бюджетного відшкодування ПДВ (п. 183.10 ПКУ).

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»