Новини публікуються мовою оригіналу

ДФС у листі від 13.05.2016 р. № 10488/6/99-99-15-02-02-15 висловилася щодо податкового обліку активів, які перебувають у зоні АТО.

1. Нормами р. III ПКУ не передбачено різниць по операціях зі списання знищених товарів. Таке списання здійснюється згідно з правилами бухгалтерського обліку.

2. Якщо основні виробничі або невиробничі засоби ліквідуються за самостійним рішенням платника податку, така ліквідація для цілей оподаткування розглядається як постачання таких основних виробничих або невиробничих засобів за звичайними цінами, але не нижче за балансову вартість на момент ліквідації (п. 189.9 ПКУ). Норма цього пункту не поширюється на випадки, коли основні виробничі або невиробничі засоби ліквідуються у зв'язку з їх знищенням або зруйнуванням унаслідок дії обставин непереборної сили, у решті випадках, коли така ліквідація здійснюється без згоди платника податку, у т.ч. у разі викрадення основних виробничих або невиробничих засобів, що підтверджується згідно із законодавством, або коли платник податку подає контролюючому органу відповідний документ про знищення, розібрання чи перетворення основних виробничих або невиробничих засобів у інший спосіб, унаслідок чого вони не можуть використовуватися за первісним призначенням.

Ураховуючи це, лише після встановлення факту ліквідації основних виробничих або невиробничих засобів суб'єкт господарювання має право на застосування положень п. 189.9 ПКУ. Водночас якщо ліквідація основних виробничих або невиробничих засобів відбулась у зв'язку з викраденням, знищенням або зруйнуванням унаслідок дії обставин непереборної сили, що підтверджено згідно із законодавством, для суб'єкта господарювання така ліквідація не розглядається як постачання таких основних виробничих або невиробничих засобів за звичайними цінами відповідно до абз. 2 п. 189.9 ПКУ.

3. При списанні запасів та готової продукції (для товарів, необоротних активів, придбаних до 1 липня 2015 року, —  у разі, якщо під час такого придбання суми податку були включені до складу податкового кредиту) у зв'язку з тим, що вони не можуть бути використані в межах господарської діяльності платника ПДВ, платник податку не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду, у якому відбувається їх списання, повинен здійснити нарахування податкових зобов'язань із ПДВ за основною ставкою, скласти зведену податкову накладну та зареєструвати її в ЄРПН. База оподаткування під час списання таких товарно-матеріальних цінностей визначається виходячи з вартості їх придбання.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»