Новини публікуються мовою оригіналу

Судова палата у цивільних справах ВСУ в постанові від 25.05.2016 р. у справі № 6-948цс16 дійшла такого висновку: з огляду на неврегульованість трудовим законодавством відносин у сфері відшкодування майнової та моральної шкоди положення цивільного законодавства можуть поширюватися на ці відносини.

Свою позицію ВСУ аргументував посиланням на:

  • ч. 1 ст. 9 ЦКУ, згідно з якою положення ЦКУ застосовуються до врегулювання відносин, які виникають у сферах використання природних ресурсів та охорони довкілля, а також до трудових і сімейних відносин, якщо вони не врегульовані іншими актами законодавства

та

  • ч. 4 КЗпПУ, згідно з якою законодавство про працю складається з КЗпПУ й інших актів законодавства України, прийнятих відповідно до нього.
Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»