Новини публікуються мовою оригіналу

Головне управління ДФС у Миколаївській області в листі від 25.05.2016 р. № 1730/10/14-29-12-01-10 розглянуло питання щодо застосування спеціального режиму оподаткування діяльності у сфері сільського й лісового господарства, а також рибальства, окремих норм ПКУ.

Так, у випадку придбання/виготовлення суб’єктами спецрежиму оподаткування товарів/послуг, основних фондів для їх використання частково для виробництва зернових і технічних культур та/або частково для виробництва продукції тваринництва, та/або частково для інших сільськогосподарських товарів/послуг такі платники ПДВ повинні здійснити розрахунок питомої ваги вартості таких зернових і технічних культур, продукції тваринництва й інших сільськогосподарських товарів/послуг у загальній вартості всіх сільськогосподарських товарів/послуг, поставлених за 12 попередніх послідовних звітних (податкових) періодів.

Розрахунок питомої ваги вартості кожного виду сільськогосподарських товарів/послуг у загальній вартості постачання всіх сільськогосподарських товарів/послуг здійснюється щомісячно в додатку 9 (ДС9) до податкової декларації з ПДВ за формою, затвердженою наказом Мінфіну «Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість» від 28.01.2016 р. № 21 (далі Порядок № 21), у якій відображаються результати діяльності в межах спеціального режиму оподаткування. При цьому в примітці до додатка 9 до декларації з ПДВ указано: для розрахунку питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів/послуг у звітному періоді треба застосовувати дані за 12 послідовних звітних (податкових) періодів сукупно (включаючи поточний).

У разі якщо товари/послуги, основні фонди, виготовлені та/або придбані, використовуються сільськогосподарським підприємством виключно для виробництва одного виду товарів/послуг (зернових і технічних культур або продукції тваринництва, або інших сільськогосподарських товарів/послуг), сума сплаченого (нарахованого) податкового кредиту у зв’язку з таким виготовленням/придбанням повністю належить до складу податкового кредиту за відповідним видом операцій.

У випадку якщо в наступних податкових періодах змінюється напрям використання придбаних товарів/послуг, основних фондів, необхідно здійснити перерозподіл сум податкового кредиту.

Порядком № 21 у декларації з ПДВ передбачено рядок 13, у якому відображаються суми коригування податкового кредиту. Підпунктом 4 п. 4 р. V Порядку № 21 передбачено: коригування податкового кредиту під час зміни напряму використання товарів/послуг, необоротних активів проводиться виходячи з балансової (залишкової) вартості необоротних активів і вартості залишків товарів. При цьому зазначено, що рядок 13 декларації «0121» дорівнює сумі значень рядків 8 таблиць 1–3 додатка 10 (ДС10). Таким чином, коригування (перерозподіл) податкового кредиту відбувається в тому періоді, у якому змінився напрям використання товарів/послуг, необоротних активів, виходячи з частки кожного виду сільськогосподарських товарів/послуг у загальній вартості постачання всіх сільськогосподарських товарів/послуг, розрахованої в додатку 9 (ДС9) за попередній звітний період, тобто виходячи з питомої ваги окремих видів сільськогосподарських операцій на початок звітного періоду, у якому змінено напрям використання товарів/послуг, основних фондів. Перерозподіл (коригування) податкового кредиту здійснюється в рядку 8 таблиць 1–3 додатка 10 (ДС10) із відповідними знаками з урахуванням підсумків здійснених перерахунків.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»