Мінфін наголошує для бюджетних установ, що наказом від 26.06.2013 р. № 611 приведено у відповідність із нормами законодавства з бухгалтерського обліку бюджетних установ Положення з бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ (далі — Положення). Документ визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи та незавершене капітальне будівництво.

Для нарахування зносу та з метою уніфікації й обґрунтованості визначення суми зносу основних засобів установ застосовуються строки їх корисного використання та річні норми зносу, наведені в додатку до Положення.

Лист Мінфіну від 20.09.2013 р. № 31-08420-02-27/27795

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»