Раніше ми повідомляли  про ухвалення КМУ проекту постанови, яким передбачається вдосконалити перевірки суб’єктів господарювання.

Наразі ж таку постанову затверджено. Нею визначено методику визначення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження госпдіяльності та визначається періодичність проведення планових перевірок, а також методику розроблення уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення перевірок.

Відповідно до затвердженої методики, повинно бути віднесено:

  • до 10% суб’єктів господарювання — до високого ступеня ризику;
  • до 30% суб’єктів господарювання — до середнього ступеня ризику;
  • 60% та більше суб’єктів господарювання — до незначного ступеня ризику.

Залежно від визначеного ступеня ризику встановлюється періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), рекомендована періодичність яких становить:

  • для суб’єктів господарювання, що віднесені до високого ступеня ризику — не частіше ніж  раз на рік;
  • для суб’єктів господарювання, що віднесені до середнього ступеня ризику — не частіше ніж  раз на 3 роки;
  • для суб’єктів господарювання, що віднесені до незначного ступеня ризику — не частіше ніж  раз на 5 років.

Суб’єкти господарювання можуть самостійно здійснювати контроль за відповідністю їх діяльності вимогам законодавства шляхом розгляду питань, що зазначені в акті перевірки. Такі питання повинні:

  • передбачати однозначні відповіді, які не мають подвійного трактування;
  • містити чітко сформульовані вимоги законодавства із зазначенням статті (частини, пункту, абзацу тощо) відповідного нормативно-правового акта або нормативного документа;
  • виключати невизначеність.

Постанова КМУ «Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)» від 28.08.2013 р  № 752.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»