Батьки-вихователі є законними представниками дітей і діють без спеціальних на те повноважень як опікуни або піклувальники. Батьки-вихователі, які виховують у будинках сімейного типу дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, мають право на їх оздоровлення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності за умови надання до комісії (уповноваженого) із соціального страхування підприємства, установи та організації, яка розглядає питання щодо виділення путівки до дитячого закладу оздоровлення, копій документів, що підтверджують статус опікуна чи піклувальника, а саме: рішення про створення дитячого будинку сімейного типу, прийняте відповідно до статті 2568 Сімейного кодексу України, і договору про організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу.

Роз'яснення Правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності «Щодо порядку фінансування за рахунок коштів Фонду оздоровлення дітей — вихованців прийомних сімей, дитячого будинку сімейного типу (дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування) у дитячих закладах оздоровлення» від 09.07.2013 р.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»