Для цілей трансфертного ціноутворення Уряд затвердив відсотковий діапазон цін для деяких товарних позицій згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД). Серед товарів такі позиції:

  • зернові культури;
  • жири та олії тваринного або рослинного походження; продукти їх розщеплення; готові харчові жири; воски тваринного або рослинного походження;
  • руди, шлак і зола;
  • палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки; бітумінозні речовини; воски мінеральні;
  • продукти неорганічної хімії: неорганічні або органічні сполуки дорогоцінних металів, рідкісноземельних металів, радіоактивних елементів або ізотопів;
  • органічні хімічні сполуки;
  • чорні метали та вироби з чорних металів.

Так, у разі реалізації зазначених вище товарів відсотковий діапазон цін може відхилятися не більше ніж на -5%, а в разі придбання товарів — на +5%.

Постанова КМУ «Про затвердження відсоткового діапазону цін для деяких товарних позицій згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності для цілей трансфертного ціноутворення» від 02.10.2013 р. № 749.

Набирає чинності з дня офіційного опублікування.
Станом на 23.10.2013 р. не опублікована

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»