Новини публікуються мовою оригіналу

ДФСУ в листі від 18.05.2016 р. № 10844/6/99-99-14-03-03-15 роз’яснила:  ст. 3 Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» від 02.09.2014 р. № 1669-VII не поширюється на здійснення контролю органами ДФС.

Згідно з цією статтею, органам і посадовим особам, уповноваженим законами здійснювати державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності, у період і на території проведення антитерористичної операції тимчасово забороняється проведення планових і позапланових перевірок суб’єктів господарювання, які провадять діяльність у зоні проведення антитерористичної операції, крім позапланових перевірок суб’єктів господарювання, що відповідно до затверджених Кабінетом Міністрів України критеріїв оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності належать до суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику. Однак дія Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 05.04.2007 р. № 877-V не поширюється на відносини, які виникають під час здійснення заходів контролю органами ДФС.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»