Новини публікуються мовою оригіналу

У підкатегорії 101.01.02 системи «ЗІР» контролери повідомляють: суми ПДВ, зазначені в податковій декларації з ПДВ, що подана особою за наслідками останнього звітного (податкового) періоду, перераховуються Казначейством до бюджету з електронного рахунка платника податку не пізніше останнього дня строку, установленого для самостійної сплати податкових зобов’язань.

При цьому якщо залишок коштів на електронному рахунку недостатній для сплати до бюджету узгоджених податкових зобов’язань, особа, реєстрація платника ПДВ якої анульовано, зобов’язана протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку для подання податкової декларації, перерахувати з власного поточного рахунка на електронний рахунок необхідну суму коштів незалежно від того, лишатиметься особа зареєстрованою як платник цього податку на день сплати такої суми чи ні.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»