Новини публікуються мовою оригіналу

Вищий адміністративний суд України в ухвалі від 04.02.2016 р. у справі № 2а-15927/12/2670 (К/800/14105/13) дійшов такого висновку: п.п. 200.1–200.4 ПКУ не обмежують у часі право платника на перенесення залишку від'ємного значення суми податку на додану вартість до складу податкового кредиту наступного податкового періоду.

Не дають підстав для висновку про існування відповідних обмежень і положення п. 102.5 ПКУ, який установлює, що заяви про повернення надміру сплачених грошових зобов'язань або про їх відшкодування у випадках, передбачених ПКУ, можуть бути подані не пізніше 1095 дня, що настає за днем здійснення такої переплати чи отримання права на таке відшкодування. Адже зазначеною нормою встановлено граничний строк для подання заяви про повернення надміру сплачених податків, зборів (обов'язкових платежів) або про їх відшкодування. Водночас підстави для поширення строку у 1095 днів на порядок перенесення платником залишку від'ємного значення суми ПДВ, що після бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту наступного податкового періоду, відсутні.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»