Новини публікуються мовою оригіналу

Нацдержслужба спільно з МОЗ затвердила наказом від 13.04.2016 р. № 80/352 порядок надання медичного висновку у зв'язку з неможливістю виконання державним службовцем службових обов'язків за станом здоров'я.

Медичний огляд державного службовця з метою встановлення фізичної та психофізіологічної придатності таких осіб до виконання службових обов'язків здійснюється в лікувально-профілактичних закладах, які щороку проводять профілактичний медичний огляд державних службовців.

Особам, які перебувають на посадах державної служби та визнані інвалідами, протипоказання до умов праці та трудові рекомендації встановлюють медико-соціальні експертні комісії в установленому законодавством порядку.

Медичний висновок надсилається лікувально-профілактичним закладом до державного органу, у якому працює державний службовець, не пізніше ніж на третій день із дня його реєстрації.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»