Новини публікуються мовою оригіналу

Питання, пов'язані зі створенням інвентаризаційних комісій і строками проведення інвентаризації, належать до повноважень керівника підприємства. На цьому наголошує Мінфін у листі від 11.04.2016 р. № 31-11420-07-10/10433.

Окрім того, вказується, що списання об'єктів основних засобів із метою розукомплектування Порядком списання об'єктів державної власності, затвердженим постановою КМУ від 08.11.2007 р. № 1314, не передбачено.

Якщо під час експлуатації складові об'єкта основних засобів вийшли з ладу, суб'єкт державного сектора може здійснити ремонт, технічне обслуговування, модернізацію об'єкта основних засобів.

Витрати на поліпшення об'єкта основних засобів (реконструкцію (реставрацію), модернізацію, добудову, дообладнання) збільшують його первісну вартість протягом усього строку використання, якщо існує ймовірність отримання суб'єктом державного сектора майбутніх економічних вигід, що перевищують первісно оцінений рівень його продуктивності, та/або збільшення потенціалу корисності такого об'єкта.

Витрати на утримання об'єкта основних засобів (проведення технічного нагляду, технічного обслуговування та ремонту), які здійснюються для відновлення чи підтримання суб'єктом державного сектора майбутніх економічних вигід або потенціалу корисності на первісно оціненому рівні продуктивності об'єкта основних засобів, визнаються витратами звітного періоду, у якому вони були понесені.

Первісна вартість об'єкта основних засобів може змінюватися в разі його поліпшення, часткової ліквідації, переоцінки та зменшення корисності/відновлення корисності.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»