Новини публікуються мовою оригіналу

ГУ ДФС у м. Києві розглянуло порядок заповнення розрахунку за формою № 1ДФ у випадку, коли працівник неправомірно скористався податковою соціальною пільгою (далі — ПСП).

Якщо працедавець у поданому податковому розрахунку за формою № 1ДФ за звітний період зазначив ознаку ПСП, надану платнику податку, який не мав права на її застосування, необхідно здійснити відповідне коригування показників цього податкового розрахунку та подати уточнюючий податковий розрахунок за цей період.

В уточнюючому розрахунку зазначаються два рядки: рядок, який підлягає вилученню з попереднього розрахунку (у гр. 8 такого рядка в попередньому розрахунку відображалась ознака неправомірно наданої ПСП), і новий рядок, який підлягає введенню.

У новому рядку у гр. 3а та гр. 3 відображаються суми нарахованого й виплаченого доходу (дорівнюють сумам, відображеним у цих же графах рядка на вилучення), у гр. 4а — сума правильно нарахованого податку (без застосування податкової соціальної пільги), у гр. 4 — сума перерахованого податку (дорівнює сумі, відображеній у гр. 4 рядка на вилучення), у гр. 5 — ознака доходу «101», у гр. 8 — прочерк, у гр. 9 — проставляється «0» (ознака рядка на введення).

Сума утриманої недоплати, перерахована до бюджету, відображається в податковому розрахунку за звітний період, у якому це перерахування фактично відбулось.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»