Новини публікуються мовою оригіналу

Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку рішенням від 12.04.2016 р. № 391 затвердила Порядок виплати акціонерним товариством дивідендів.

Документ установлює послідовність дій акціонерного товариства, професійних учасників депозитарної системи України з виплати акціонерним товариством дивідендів, порядок і строки перерахування дивідендів особам, які мають право на отримання дивідендів.

Акціонерне товариство в порядку, установленому статутом, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок і строк їх виплати. У разі виплати дивідендів безпосередньо акціонерам таке повідомлення додатково має містити інформацію про спосіб отримання нарахованих дивідендів акціонером(ами) товариства із зазначенням інформації, що в разі повернення акціонерному товариству коштів, переказаних згідно з п. 3 р. II цього Порядку, такі кошти виплачуються відповідним акціонерам через депозитарну систему України.

Акціонерне товариство здійснює виплату дивідендів шляхом виплати всієї суми дивідендів у повному обсязі або кількома частками, якщо це передбачено рішенням загальних зборів або наглядової ради товариства.

У разі прийняття акціонерним товариством рішення про виплату дивідендів частками такі виплати здійснюються одночасно всім особам, які мають право на отримання дивідендів, пропорційно.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»