Новини публікуються мовою оригіналу

ДФСУ в листі від 25.04.2016 р. № 9282/6/99-99-15-02-02-15 розглянула питання щодо амортизації основних засобів балансоутримувачем житлових будинків, споруд, прибудинкових територій і виконавцем послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.

Зокрема, ст. 138 ПКУ передбачено амортизаційні різниці.

Згідно із п. 138.1 ПКУ, фінрезультат до оподаткування збільшується на суму нарахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно до П(С)БО або МСФЗ та, згідно з п. 138.2 ПКУ, зменшується на суму розрахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно до п. 138.3 ПКУ.

Так, згідно із п. 11 підрозділу 4 р. XX ПКУ, для цілей розрахунку амортизації основних засобів і нематеріальних активів, відповідно до п. 138.3 ПКУ, балансова вартість основних засобів і нематеріальних активів станом на 1 січня 2015 року має дорівнювати балансовій вартості таких активів, що визначена станом на 31.12.2014 р. відповідно до ст.ст. 144–146 та 148 р. III ПКУ в редакції, що діяла до 01.01.2015 р.

Тож у разі якщо балансоутримувач житлових будинків — платник податку на прибуток до 01.01.2015 р. балансову вартість основних засобів у податковому обліку не визначав, балансова вартість таких основних засобів станом на 01.01.2015 р. дорівнюватиме нулю. Це означає, що амортизація на такі засоби також не нараховується.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»