Новини публікуються мовою оригіналу

Закон України «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності» втратив чинність 1 квітня 2016 року відповідно до п. 5 р. IX «Прикінцевих та перехідних положень» Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 р. № 922-VIII (далі — Закон).

У листі Мінекономрозвитку від 12.05.2016 р. № 3302-06/13747-07 роз’яснено питання визначення замовників, які провадять діяльність в окремих сферах господарювання, та визначення спеціальних або ексклюзивних прав.

Також указується: оскільки Закон не містить розмежування вартісних показників залежно від походження коштів (бюджетні або власні кошти), замовники, які провадять діяльність в окремих сферах господарювання, керуються вартісними межами предмета закупівлі, визначеними в абз. 3 ч. 1 ст. 2 Закону, незалежно від джерела фінансування такої закупівлі.

Додаток до річного плану закупівель, до якого вноситься інформація про закупівлі, очікувана вартість яких не перевищує порогових сум, складається за формою річного плану закупівель шляхом заповнення відповідних полів в електронній системі закупівель.

Своєю чергою, ч. 3 ст. 2 Закону встановлено перелік випадків, на які дія Закону не поширюється. Згідно із ч. 4 ст. 2 Закону, дія цього Закону для замовників, які провадять діяльність в окремих сферах господарювання, додатково не поширюється на випадки, якщо предметом закупівлі є товари, роботи, послуги, визначені в ч. 4 ст. 2 Закону.

Замовники, які провадять діяльність в окремих сферах господарювання, здійснюють закупівлю предметів закупівлі товарів, робіт і послуг, визначених у ч. 3 та 4 ст. 2 Закону, без застосування вимог Закону та підзаконних нормативно-правових актів, розроблених на його виконання, не вносять такі закупівлі до річного плану й додатку до нього та не оприлюднюють звіт про укладені щодо таких закупівель договори в системі електронних закупівель.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»