Новини публікуються мовою оригіналу

Мінфін у листі від 30.03.2016 р. № 31-06310-06-10/9183 розглянув особливості оплати з дотриманням вимог бюджетного законодавства бюджетними установами природного газу, послуг із його постачання, транспортування й розподілу.

Виключні випадки та строки проведення попередньої оплати при закупівлі за бюджетні кошти, відповідно до належним чином оформленого рішення головного розпорядника бюджетних коштів, визначено постановою КМУ від 23.04.2014 р. № 117, якою встановлено: у договорах про закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти можуть передбачати, відповідно до належним чином оформленого рішення головного розпорядника бюджетних коштів, попередню оплату лише в разі закупівлі, зокрема, на строк не більше одного місяця інших робіт і послуг, якщо розмір такої оплати не перевищує 30% їх вартості.

НКРЕКП 30.09.2013 р. було прийнято постанову № 2497 «Про затвердження Типового договору транспортування природного газу», відповідно до якої оплата вартості послуг здійснюється замовником, у т.ч. бюджетними установами, на рахунок оператора на умовах 100% попередньої оплати за 5 робочих днів із початку газового місяця.

Таким чином, розмір попередньої оплати при оплаті бюджетними установами, визначений постановою НКРЕКП від 30.09.2015 р. № 2497, не відповідає нормам постанови КМУ від 23.04.2014 р. № 117.

Також Типовим договором розподілу природного газу, затвердженим постановою НКРЕКП від 30.09.2015 р. № 2498, передбачено: оплата вартості послуги з розподілу природного газу здійснюється споживачем, який не є побутовим, на умовах попередньої оплати до початку розрахункового періоду, при цьому розмір попередньої оплати не визначений.

Окрім цього, постановою НКРЕКП «Про затвердження Правил постачання природного газу» від 30.09.2015 р. № 2496 передбачено, що постачання природного газу споживачу здійснюється на підставі договору постачання природного газу між постачальником і споживачем, який укладається відповідно до вимог цих Правил. Договір постачання природного газу між іншими споживачами (які не є побутовими) та їх постачальниками укладається згідно із вимогами чинного законодавства України, при цьому окремого Типового договору постачання природного газу для бюджетних установ не визначено.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»