Новини публікуються мовою оригіналу

ДФС у листі від 05.05.2016 р. № 10088/6/99-99-14-03-03-15 повідомила: у МКУ не передбачена можливість перенесення законодавчо встановлених строків складення, реєстрації та вручення (надсилання) акта перевірки чи визнання його недійсним у разі відсутності підпису окремих посадових осіб, які проводили перевірку, зокрема, у випадках їх відпустки, звільнення, перебування на лікарняному тощо.

Відповідно до ст. 354 МКУ, результати перевірок оформлюються у формі акта чи довідки, які підписуються посадовими особами органів доходів і зборів і керівником підприємства, що перевірялося, або вповноваженою ним особою.

Акт (довідка) про результати перевірки складається у двох примірниках, підписується посадовими особами органів доходів і зборів, які проводили перевірку, та реєструється в органі доходів і зборів протягом 10 робочих днів із дня, що настає за днем спливу встановленого для проведення перевірки строку.

Акт (довідка) перевірки після його реєстрації протягом трьох робочих днів вручається для підписання керівнику підприємства чи вповноваженій ним особі або надсилається підприємству в порядку, установленому Податковим кодексом України для надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»