Новини публікуються мовою оригіналу

У Верховній Раді зареєстровано проект Закону про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (щодо удосконалення деяких положень) (даліПроект Закону про бухоблік).

Згідно із проектом, у Законі про бухоблік з’являться 12 нових термінів, серед яких є поняття «підприємств, що становлять суспільний інтерес», — це публічні акціонерні товариства та емітенти цінних паперів, цінні папери яких допущені до біржових торгів, банки, страховики, недержавні пенсійні фонди, інші фінансові установи, які провадять діяльність на підставі ліцензії, та підприємства, які, відповідно до цього Закону, належать до великих підприємств.

Передбачається, що такі підприємства НЕ зможуть самостійно обирати форму організації бухобліку і будуть зобов’язані утворювати бухгалтерську службу на чолі з головним бухгалтером (зміни до ст. 8 Закону про бухоблік).

Також у Законі про бухоблік з’являться критерії належності підприємств до мікропідприємств, малих, середніх і великих підприємств, які визначатимуться трьома показниками:

  • сукупною вартістю активів;
  • чистим доходом від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);
  • середньою кількістю працівників.

Бухоблік і фінзвітність ґрунтуватимуться на принципах, передбачених МСФЗ або НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», або П(С)БО в держсекторі.

Окрім того, Проект Закону про бухоблік передбачає нові вимоги до складання фінансової звітності (зміни до ст. 11 Закону про бухоблік) і можливість уточнення показників фінансової звітності (зміни до ст. 14 Закону про бухоблік).

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»