Новини публікуються мовою оригіналу

ДФС у листі від 10.05.2016 р. № 4759/П/99-99-13-01-03-14 роз’яснила: фізична особа — резидент, яка отримала іноземний дохід і сплатила податки за межами України, для отримання права на зарахування цих сплачених податків повинна надати довідку від державного органу країни, де отримувався такий дохід (прибуток), уповноваженого справляти такий податок, про суму сплаченого податку та збору, а також про базу та/або об’єкт оподаткування. Зазначена довідка підлягає легалізації у відповідній країні, відповідній закордонній дипломатичній установі України, якщо інше не передбачено чинними міжнародними договорами України.

У разі відсутності в платника податку підтверджуючих документів щодо суми отриманого ним доходу з іноземних джерел і суми сплаченого ним податку в іноземній юрисдикції, оформлених відповідно до ст. 13 ПКУ, такий платник має право подати до контролюючого органу за своєю податковою адресою заяву про перенесення строку подання податкової декларації до 31 грудня року, наступного за звітним. У разі неподання в установлений строк податкової декларації платник податків несе відповідальність, установлену ПКУ й іншими законами.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»