Новини публікуються мовою оригіналу

ДФСУ в листі від 27.04.2016 р. № 9488/6/99-99-15-02-02-15 розглянула питання щодо нарахування амортизації на транспортні засоби, отримані за договорами фінансового лізингу.

Так, згідно із п.п. 5 та 7 П(С)БО 14 «Оренда», об’єкт фінансової оренди (лізингу) відображається в бухобліку орендаря як актив та амортизується протягом періоду очікуваного використання.

Тож, зважаючи на зазначене вище, контролери повідомляють: особливостей податкового обліку операцій із фінансової оренди (лізингу) нормами ПКУ в орендаря не передбачено, тому основні засоби (нематеріальні активи), отримані у фінансову оренду (лізинг) після 01.01.2015 р., підлягають амортизації згідно із п. 138.3 ПКУ. При цьому, відповідно до пп. 138.1 ПКУ, фінрезультат до оподаткування збільшується на суму нарахованої амортизації на такі основні засоби чи нематеріальні активи відповідно до П(С)БО або МСФЗ і зменшується на суму розрахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно до п. 138.3 ПКУ.

 

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»