Новини публікуються мовою оригіналу

Нацдержслужба на своєму сайті розмістила роз’яснення щодо визначення переліку посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, відповідно до Критеріїв, затверджених постановою КМУ від 06.04.2016 р. № 271 (далі — Постанова № 271).

До переліку посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування (далі — Перелік), необхідно включати ті посади, які на день набрання чинності Законом України «Про державну службу» від 10.12.2015 р. № 889-VIII (далі — Закон) належали до посад державної служби та які, відповідно до Закону, не є посадами державної служби.

Зазначене обумовлюється тим, що Постановою № 271 і постановою КМУ «Про умови оплати праці працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, у 2016 році» від 06.04.2016 р. № 268 урегульовуються питання віднесення посад й оплати праці працівників, які, відповідно до Закону, втрачають статус державного службовця. Також вони враховують вимоги п. 7 р. ХІ «Прикінцевих та перехідних положень» Закону, згідно з якими умови оплати праці таких працівників не можуть передбачати зменшення розміру їх заробітної плати.

Водночас питання оплати праці інших категорій працівників, наприклад, робітників і прибиральників, визначені наказом Мінпраці від 02.10.1996 р. № 77.

У зв’язку з цим окремо слід зазначити: Перелік не може бути підставою для віднесення до посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, посад службовців, зокрема завідувача господарства, завідувача архіву, завідувача бібліотеки, касира, інспектора, діловода, бібліотекаря й інших, які передбачені постановою КМУ «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» від 09.03.2006 р. № 268 і до 1 травня 2016 року не були віднесені до посад державної служби.

При цьому найменування посад у Переліку не можуть бути тотожними з тими, що визначені постановою КМУ «Деякі питання оплати праці державних службовців у 2016 році» від 06.04.2016 р. № 292.

Формування Переліку здійснюється на підставі документів і проектів організаційно-розпорядчих документів, передбачених п. 2 Критеріїв, затверджених Постановою № 271.

У разі якщо до посадових обов’язків працівника одночасно належать функції державної служби та функції з обслуговування, при визначенні статусу посади необхідно враховувати, які з них є основними, тобто виконанню яких завдань присвячена більша частина робочого часу працівника.

Нові структура та штатний розпис уводяться в дію після затвердження Нацдержслужбою чи її територіальним органом Переліку.

У разі якщо в державному органі державні службовці за змістом і характером виконуваної ними роботи не відповідають визначеним критеріям, такому органу рекомендується повідомити про це Нацдержслужбу чи її територіальний орган відповідно до його рівня юрисдикції.

Із метою сприяння однаковому застосуванню положень законодавства, оптимізації та прискорення процесу затвердження Переліку рекомендується надсилати його за місцезнаходженням територіального органу у відповідній області у двох примірниках супровідним листом разом із проектами штатного розпису, положень про структурні підрозділи, працівники яких належать до категорії посад, які виконують функції з обслуговування, посадових інструкцій таких працівників. Скріплювати гербовою печаткою підпис керівника державного органу на Переліку не потрібно, якщо інше не передбачене інструкцією з діловодства відповідного державного органу.

Переліки державних органів, юрисдикція яких поширюється на територію однієї чи кількох областей, міст Києва або Севастополя, на територію одного чи кількох районів, міст обласного значення, може бути затверджено начальником територіального органу Нацдержслужби чи його заступником.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»