Новини публікуються мовою оригіналу

Для впровадження Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 р. № 889-VIII (даліЗакон) керівникам державних органів необхідно вжити таких заходів:

1) затвердити структуру та сформувати штатний розпис з урахуванням вимог щодо дотримання співвідношення в державному органі посад категорії «А» і «Б» до його штатної чисельності не більше ніж 1 до 3;

2) у місячний строк розробити перелік посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, та подати його на затвердження до НАДС та його територіальних органів відповідно;

3) затвердити штатний розпис з урахуванням затвердженого НАДС та його територіальними органами переліку посад;

4) повідомити працівників, на яких не поширюється дія Закону, про зміну істотних умов праці (у порядку ст. 32 КЗпП);

5) після затвердження штатного розпису забезпечити присвоєння державним службовцям рангів із дня набрання чинності Законом.

Відповідне роз’яснення міститься на веб-сайті Нацдержслужби.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»