Новини публікуються мовою оригіналу

ДФСУ в листі від 19.04.2016 р. № 8814/6/99-99-19-03-02-15 розглянула питання щодо особливостей складання зведених податкових накладних при визначенні податкових зобов’язань із вартості товарів/послуг, придбаних для повного або часткового використання в неоподатковуваних операціях відповідно до п. 198.5 ПКУ.

Насамперед контролери нагадали, що нині податкова накладна, у т.ч. зведена, складається за формою та в порядку, які затверджені наказом Мінфіну від 31.12.2015 р. № 1307 (набрав чинності 01.04.2016 р.). Тож особливості заповнення зведених податкових накладних у разі нарахування податкових зобов’язань, згідно з п. 198.5 ПКУ, визначені п. 11 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Мінфіну від 31.12.2015 р. № 1307 (даліПорядок № 1307):

  • у графі «Отримувач (покупець)» зведеної податкової накладної платник ПДВ зазначає власне найменування (П.І.Б);
  • у рядку «Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)» проставляється умовний ІПН «600000000000»;
  • у верхній лівій частині зазначається відповідний тип причини згідно з п. 8 Порядку № 1307 (04 — складена на постачання в межах балансу для невиробничого використання; 08 — складена на постачання для операцій, які не є об’єктом обкладення податком на додану вартість; 09 — складена на постачання для операцій, які звільнені від обкладення податком на додану вартість; 13 — складена у зв’язку з використанням виробничих або невиробничих засобів, інших товарів/послуг не в господарській діяльності).

Відповідно до п. 16 Порядку № 1307, у податкових накладних, особливості заповнення яких викладені в п. 11 Порядку № 1307, рядки VII–IX не заповнюються, у табличній частині таких податкових накладних:

  • у графі 2 «Номенклатура товарів/послуг продавця» платником зазначаються дати складання та порядкові номери податкових накладних, складених на такого платника податку під час постачання йому товарів/послуг, необоротних активів, за якими він визначає податкові зобов’язання відповідно до п. 198.5 ПКУ;
  • графи 3, 5–9 не заповнюються;
  • у графі 4 «Одиниця виміру товару/послуги; умовне позначення» указується «грн»;
  • у графі 10 «Обсяги постачання (база оподаткування) без урахування податку на додану вартість» указується вартість (частина вартості) товару/послуги, необоротного активу, на яку нараховується ПДВ відповідно до п. 198.5 ПКУ, згідно з основною ставкою податку та ставкою податку 7%, які застосовуються при нарахуванні податкових зобов’язань.
Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»