Новини публікуються мовою оригіналу

Підвищення з 01.05.2016 р. посадових окладів і ставок зарплати працівників, чиї посади віднесено до 4–24 тарифних розрядів, здійснюється без зменшення суми доплат, надбавок чи премії, яка виплачувалася їм за рахунок частини індексації, починаючи з 1 грудня 2015 року. Ці доплати, надбавки чи премії продовжують виплачуватися працівникам у визначених у грудні минулого року розмірах.

Підвищення посадових окладів працівників, чиї посади належать до 1–3 тарифних розрядів, провадиться за рахунок надбавок, доплат, премій, пов'язаних із цією індексацією. Тобто таким працівникам мають бути зменшені суми доплат, надбавок або премій, які виплачувалися, починаючи з грудня 2015 року замість індексації, на суму підвищення розмірів посадових окладів. У випадках, коли суми цих виплат менші, ніж розмір підвищення посадових окладів, працівникам установлюються посадові оклади в затверджених постановою розмірах, а зазначені виплати не провадяться.

Прийнятим на роботу після 1 грудня 2015 року працівникам посадові оклади та ставки заробітної плати встановлюються з 1 травня в розмірах, визначених пп. 1 п. 1 постанови КМУ від 06.04.2016 р. № 288.

Щодо індексації зарплати, то, зважаючи на підвищення посадових окладів і ставок заробітної плати працівникам освіти, як і іншим працівникам бюджетної сфери, із 1 грудня 2015 року, у якому індекс споживчих цін приймався за 100%, а також ураховуючи індекси споживчих цін, починаючи із січня 2016 року, добуток яких не перевищує 103%, то право на таку індексацію в цих працівників іще не настало.

Подальше обчислення індексу інфляції розпочинається з 1 червня — місяця, наступного за місяцем підвищення посадових окладів і ставок зарплати.

Про це інформує Профспілка освітян на своєму сайті.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»