Новини публікуються мовою оригіналу

ДФС у листі від 19.04.2016 р. № 8817/6/99-99-19-03-02-15 зазначила: погашення кредиторської заборгованості платника податків перед акціонерами за оплачені, але не випущені в обіг (не емітовані) акції, та за невиплачені дивіденди не є об’єктом обкладення ПДВ.

Згідно із пп. 196.1.1 ПКУ, не є об’єктом обкладення ПДВ операції з випуску (емісії), розміщення в будь-які форми управління та продажу (погашення, викупу) за кошти цінних паперів, що випущені в обіг (емітовані) суб’єктами підприємницької діяльності, Національним банком України, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову й митну політику, органами місцевого самоврядування відповідно до закону, включаючи інвестиційні й іпотечні сертифікати, сертифікати фонду операцій із нерухомістю, деривативи, а також корпоративні права, виражені в інших, ніж цінні папери, формах.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»