Новини публікуються мовою оригіналу

Професійний характер захворювання (отруєння) установлюється експертною комісією спеціалізованого лікувально-профілактичного закладу (далі — ЛПЗ). У разі потреби до роботи лікарсько-експертної комісії залучаються спеціалісти підприємства, робочого органу ФСС від НВ, первинної профспілкової організації, членом якої є хворий, або вповноважена особа з питань охорони праці, якщо хворий не є членом профспілки.

Віднесення захворювання до професійного здійснюється відповідно до процедури встановлення зв’язку захворювання з умовами праці згідно з додатком 14 і переліку професійних захворювань, затвердженого постановою КМУ від 08.11.2000 р. № 1662.

Рішення про зв'язок захворювання з умовами праці приймається на підставі клінічних, функціональних досліджень (під час амбулаторного чи стаціонарного лікування) з урахуванням відомостей, зазначених у таких документах, як:

  • копія трудової книжки — для визначення стажу роботи в умовах дії шкідливих виробничих факторів;
  • виписка з амбулаторної карти чи з історії хвороби, у якій відображено початок і динаміку розвитку захворювання;
  • копія медичної книжки, у якій відображено дані попереднього та періодичних медичних оглядів;
  • медичний висновок головного спеціаліста з професійних захворювань (лікаря-профпатолога) області, АР Крим, м. Київ і м. Севастополь;
  • санітарно-гігієнічна характеристика умов праці — інформаційна довідка про умови праці працівника, що складається лікарем з гігієни праці Управління Держпраці області (головним державним інспектором з питань гігієни праці), відповідно до Наказу МОЗ України від 13.12.2004 р. № 614;
  • висновки фтизіатра, нарколога й інші документи в разі потреби;
  • акт форми П-4 і карти форми П-5 (актах ф. Н-1 та Н-5 — у разі гострого професійного захворювання);
  • висновок лікарсько-експертної комісії спеціалізованого ЛПЗ про наявність/відсутність професійного характеру захворювання надається хворому, а копії надсилаються за місцем роботи чи проживання хворого головному спеціалісту з професійних захворювань області, АР Крим, м. Київ і м. Севастополь та робочому органу Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань. У висновку, крім діагнозу, обов’язково зазначаються відомості про наявність/відсутність професійного захворювання та придатність/непридатність до роботи за професією у шкідливих умовах праці.

Відповідне роз’яснення розміщено на сайті Управління Держпраці в Івано-Франківській області.

 

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»