Новини публікуються мовою оригіналу

ДФС у листі від 04.05.2016 р. № 9985/6/99-95-42-01-16-01-15 нагадує: первинні документи, облікові регістри та бухгалтерська звітність, створені у формі електронного документа, повинні зберігатися на електронних носіях інформації у формі, яка дає змогу перевірити їх цілісність на цих носіях, і протягом строку, що не повинен бути меншим від строку, установленого для відповідних документів на папері.

Оригінал електронного документа повинен давати змогу довести його цілісність і справжність у порядку, визначеному законодавством. При цьому юридична й доказова сила такого документа не може бути заперечена виключно через те, що він має електронну форму.

При цьому, відповідно до ст. 3 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» від 22.05.2003 р. № 851-IV, за правовим статусом ЕЦП прирівнюється до власноручного підпису (печатки) у разі, якщо:

  • ЕЦП підтверджено з використанням посиленого сертифіката ключа за допомогою надійних засобів цифрового підпису;
  • під час перевірки використовувався посилений сертифікат ключа, чинний на момент накладення ЕЦП;
  • особистий ключ підписувача відповідає відкритому ключу, зазначеному в сертифікаті.
Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»