Новини публікуються мовою оригіналу

Мінфін у листі від 22.04.2016 р. № 31-11410-06-5/11705 повідомляє: витрати, щодо яких на момент складання фінансової звітності не отримано первинних документів від контрагентів, визнаються в періоді отримання доходу, для отримання якого вони здійснені, або їх фактичного понесення, якщо витрати неможливо прямо пов’язати з доходом. При цьому достатнім до моменту отримання первинних документів від контрагента є застосування первинних документів, створених підприємством самостійно в довільній формі з дотриманням вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV щодо обов’язкових реквізитів первинного документа.

При отриманні первинних документів після складання й затвердження фінансової звітності фактична сума витрат, зазначена в таких документах, може відрізнятися від розрахункової суми, попередньо визнаної в періоді їх виникнення. Зазначені розбіжності не є підставою для коригування попередньо визнаної суми витрат, окрім випадку, якщо така різниця є помилкою та суттєво впливає на фінансову звітність попередніх звітних періодів.

Детальніше про це — у матеріалі «Коли відображати витрати за запізнілими первинними документами: роз’яснення Мінфіну».

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»