Новини публікуються мовою оригіналу

Авансовий внесок при нарахуванні та сплаті частини чистого прибутку (доходу) за підсумками звітного кварталу, півріччя, трьох кварталів розраховується зі всієї суми частини чистого прибутку (доходу), що підлягає виплаті. Якщо на момент сплати частини чистого прибутку (доходу) за IV квартал звітного року Податкова декларація з податку на прибуток підприємств, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 р. № 897, за такий рік подана й нараховані в такій Декларації податкові зобов’язання погашені, авансові внески нараховуються на суму перевищення частини чистого прибутку, що підлягає виплаті за IV квартал звітного року, над значенням об’єкта обкладення податком на прибуток за такий рік, поділеним на 12 і помноженим на 3 (пропорційно до кількості місяців, за які виплачується частина чистого прибутку (доходу)).

Розрахунок авансового внеску з податку на прибуток підприємств на суму виплачених дивідендів (прирівняних до них платежів) здійснюється в Додатку АВ до рядка 20 АВ декларації з податку на прибуток.

У рядку 1.5 Додатка АВ відображається загальна сума частини чистого прибутку (доходу), сплаченого до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями у звітному (податковому) році. При цьому значення рядка 1.5 Додатка АВ ураховується в рядку 1 Додатка АВ.

У рядку 2 Додатка АВ відображаються суми частини чистого прибутку, сплачені за три квартали звітного (податкового) року. Зважаючи на те, що частина чистого прибутку (доходу) за ІV квартал попереднього року сплачується у звітному році, у цьому рядку також відображається сума перевищення частини чистого прибутку (доходу) за ІV квартал попереднього звітного року над значенням об’єкта оподаткування пропорційно до кількості місяців, за які виплачується частина чистого прибутку (доходу).

У рядку 5 Додатка АВ відображається сума частини чистого прибутку (доходу), з якої має бути сплачено авансовий внесок у звітному (податковому) році, але не більше значення рядка 2 Додатка АВ.

У рядку 6 Додатка АВ відображається сума авансового внеску у зв’язку з виплатою частини чистого прибутку (доходу), що має бути сплачена у звітному (податковому) році, та переноситься в рядок 20 АВ декларації та в рядок 16.3 Додатка ЗП до рядка 16 ЗП декларації з податку на прибуток.

Таку інформацію контролери повідомили в підкатегорії 102.09 системи «ЗІР».

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»