Новини публікуються мовою оригіналу

Судова палата у цивільний справах ВСУ в постанові від 27.04.2016 р. у справі № 6-62цс16 дійшла такого висновку: лише визнання судом недійсним рішення загальних зборів учасників товариства не може слугувати єдиною підставою для висновку про недійсність договору.

Такий договір може бути визнаний недійсним із зазначених підстав у разі, якщо буде встановлено, що сама третя особа, контрагент юридичної особи за договором, діяла недобросовісно й нерозумно.

Із метою обґрунтування своєю позиції ВСУ послався на ч. 3 ст. 92 ЦКУ, яка встановлює виняток із загального правила щодо визначення правових наслідків вчинення правочину представником із перевищенням повноважень. Так, для третьої особи, яка уклала договір з юридичною особою, обмеження повноважень щодо представництва юридичної особи (у т.ч. повноважень виконавчого органу товариства) загалом не мають юридичної сили, навіть якби відповідні обмеження й існували на момент укладення договору.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»