Новини публікуються мовою оригіналу

ДФСУ в листі від 11.04.2016 р. № 7958/6/99-99-19-02-02-15 розглянула питання щодо нарахування, сплати авансового внеску з податку на прибуток і податку на прибуток.

Так, відповідно до нової редакції п. 9 підрозділу 4 р. ХХ ПКУ, у січні – грудні 2015 року платники зобов’язані сплачувати щомісячні авансові внески з податку на прибуток підприємств згідно із п. 57.1 ПКУ в редакції, що діяла до 01.01.2015 р. Починаючи з 1 січня 2016 року щомісячні авансові внески з податку на прибуток підприємств не сплачуються. При цьому платники податку на прибуток підприємств сплачують до 31.12.2016 р. авансовий внесок із цього податку в розмірі 2/9 податку на прибуток, нарахованого в податковій звітності за три квартали 2016 року.

Зважаючи на таке, платники податку в січні – травні 2016 року не сплачують щомісячні авансові внески, нараховані в податковій декларації за 2014 рік. Окрім того, у податковій декларації з податку на прибуток за 2015 рік розрахунок щомісячних авансових внесків у період із червня 2016 року по травень 2017 року не здійснюється та рядок 26 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств не заповнюється.

Проте платники, які за новими правилами у 2016 році подають податкові декларації за податкові (звітні) періоди квартал, півріччя, три квартали, рік, у податковій декларації за три квартали 2016 року визначають авансовий внесок із податку на прибуток у розмірі 2/9 податку на прибуток, який підлягає сплаті до 31.12.2016 р.

Беручи до уваги внесені зміни до п. 57.1 ПКУ, вилучено положення щодо подання податкової декларації за базовий звітний (податковий) рік до 1 червня року, наступного за звітним (податковим) роком.

Щомісячні авансові внески з податку на прибуток, нараховані в січні – грудні 2015 року, відображаються в рядку 16.1 додатка ЗП до рядка 16 декларації з податку на прибуток за 2015 рік і враховуються в зменшення нарахованої суми податку на прибуток за цей період.

У разі якщо нарахована сума податку на прибуток за 2015 рік менша ніж сума нарахованих щомісячних авансових внесків за 2015 рік, то неврахована у зменшення податку сума щомісячних авансових внесків обліковується як надміру сплачена сума грошових зобов’язань із податку на прибуток.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»