Новини публікуються мовою оригіналу

ДФС у листі від 25.04.2016 р. № 9296/6/99-99-14-03-03-15 повідомила: створення постійних комісій із розгляду спірних питань спрямовано на вирішення внутрішніх організаційних питань контролюючого органу щодо всебічного та якісного вивчення спірних питань та оперативного прийняття рішення з боку керівництва контролюючого органу з їх урегулювання. Нормами Порядку оформлення результатів документальних перевірок дотримання законодавства України з питань державної митної справи, податкового, валютного та іншого законодавства платниками податків —  юридичними особами та їх відокремленими підрозділами, який затверджено наказом Міністерства фінансів України від 20.08.2015 р. № 727, не передбачено обов’язку контролюючого органу додатково залучати платника податку до участі й у роботі постійних комісій при відповідних контролюючих органах.

У разі якщо платник податку виявив бажання взяти участь у розгляді його заперечень до акта перевірки, контролюючий орган зобов’язаний повідомити такого платника податків про місце й час проведення такого розгляду. Таке повідомлення надсилається платнику податків не пізніше наступного робочого дня з дня отримання від нього заперечень, але не пізніше ніж за два робочі дні до дня їх розгляду.

Участь керівника відповідного контролюючого органу (або вповноваженого ним представника) у розгляді заперечень платника податків до акта перевірки є обов’язковою. Такі заперечення є невід’ємною частиною акта (довідки) перевірки.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»