Новини публікуються мовою оригіналу

Мінфін наказом від 18.03.2016 р. № 375 уніс зміни до Порядку обліку платників податків і зборів. Наказ набирає чинності із 10.05.2016 р.

Змінами, зокрема, передбачається:

1. Великий платник податків зобов'язаний стати на облік у контролюючому органі, що здійснює супроводження великих платників податків, із початку бюджетного періоду (календарного року), на який сформовано Реєстр великих платників податків.

У разі реорганізації великого платника податків шляхом злиття, приєднання, перетворення новоутворений платник податків (правонаступник) за його заявою (форма № 1-ОПП) може бути переведений на облік до контролюючого органу, що здійснює супроводження великих платників податків, за основним місцем обліку великого платника податків — попередника.

У разі зміни місцезнаходження, пов'язаної зі зміною адміністративно-територіальної одиниці, платника податків, який зарахований до категорії великих платників податків, такий платник податків може бути переведений на обслуговування до іншого контролюючого органу, що здійснює супроводження великих платників податків, із початку наступного бюджетного періоду (календарного року), у якому проведено державну реєстрацію зміни місцезнаходження. Зняття з обліку/взяття на облік великого платника податків проводиться за заявою (форма № 1-ОПП).

Платник податків, який перебуває на обліку в контролюючому органі, що здійснює супроводження великих платників податків, і не включений до Реєстру великих платників податків на наступний календарний рік, переводиться на облік до контролюючого органу за його місцезнаходженням із початку нового бюджетного періоду (календарного року), окрім випадків, коли стосовно платника податків прийнято рішення про припинення. Зняття з обліку/взяття на облік такого платника податків проводиться за заявою (форма № 1-ОПП) або на підставі рішення Центрального контролюючого органу про зміну основного місця обліку та переведення на обслуговування до контролюючого органу за місцезнаходженням платника податків. 

2. Вилучено норму, яка передбачала, що в разі припинення юридичної особи в разі її ліквідації за рішенням засновників (учасників) юридичної особи чи вповноваженого ними органу контролюючий орган зобов'язаний надіслати в електронній формі або на паперовому носії державному реєстраторові протягом десяти робочих днів із дати публікації повідомлення про рішення засновників (учасників) юридичної особи чи вповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи одне з таких повідомлень.

3. Вилучено норму, яка вказувала, що в разі припинення юридичної особи внаслідок її ліквідації для проведення ліквідаційної процедури використовується один банківський рахунок юридичної особи, що ліквідується, визначений комісією з припинення (ліквідатором, ліквідаційною комісією тощо).

4. У разі якщо до завершення строку, визначеного для заявлення кредиторами своїх вимог, на запит суб'єкта державної реєстрації контролюючим органом надано відомості про відсутність заборгованості зі сплати податків і зборів, а також у разі виникнення в платника податків заборгованості зі сплати податків і зборів або визначення грошових зобов'язань, за якими не настав строк сплати, до проведення державної реєстрації припинення юридичної особи контролюючий орган формує та передає до Єдиного державного реєстру відомості про наявність заборгованості зі сплати податків і зборів або відомості про узгодження плану реорганізації юридичної особи.

Якщо контролюючим органом до Єдиного державного реєстру передано відомості про наявність заборгованості зі сплати податків і зборів, після погашення заборгованості зі сплати податків і зборів контролюючий орган передає до Єдиного державного реєстру відомості про відсутність заборгованості зі сплати податків і зборів.

5. Якщо припиняється юридична особа, яка перебуває на обліку в контролюючому органі за основним місцем обліку й одночасно в інших контролюючих органах перебуває на обліку за неосновним місцем обліку чи перебувають на обліку її відокремлені підрозділи, відомості про відсутність (наявність) заборгованості зі сплати податків і зборів за формою № 30-ОПП формуються контролюючим органом за основним місцем обліку платника з урахуванням наявності (відсутності) заборгованості такого платника податків та/або його відокремлених підрозділів щодо сплати платежів на територіях адміністративно-територіальних одиниць, де платник та/або його відокремлені підрозділи перебувають на обліку за основним і неосновним місцем.

У разі наявності заборгованості зі сплати податків і зборів відомості за формою № 30-ОПП разом із додатками надсилаються (видаються) комісії з припинення (ліквідаційній комісії, ліквідатору) або особі, відповідальній за погашення грошових зобов'язань або податкового боргу за їх зверненням. Додатки до відомостей за формою № 30-ОПП видаються тими контролюючими органами, які їх сформували.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»